FLOGUS
rendement management

Diensten Flogus

Rendement Management

Rendement Management heeft als doel optimaal rendement uit de organisatie te halen. Hiervoor dient de organisatie of onderdelen daarvan eerst grondig gescand en beoordeeld te worden. Uiteindelijk doel van elk traject is dat het een rendement voor de organisatie oplevert. Meerdere onderdelen worden gekoppeld om het optimale uit een organisatie te halen. Vaak functioneert een individueel onderdeel prima echter is de aansluiting en communicatie in de totale organisatie het probleem. Rendement Management behelst in dat geval meer opvoed en comunicatiemanagement.

Hier volgen een aantal facetten die gericht zijn op Rendement Management:

  • Inkoop Management.
  • Contract Management.
  • Personeel Management.
  • Financieel Management.
  • Communicatie Management.
  • Operationeel Management.

Er wordt altijd gestart met een inventarisatie (scan) en interviews. Hiermee krijgt Flogus een goed beeld van de aandachtspunten zodat een goed traject gestart kan worden.
In sommige gevallen wenst de opdrachtgever dat Flogus ook de implementatie verzorgt van diverse trajecten. De implementatie gebeurt dan op basis van project management.

Interim Management

Even niet de juiste man / vrouw op de juiste plek? Wij hebben hem / haar waarschijnlijk wel voor u! Door ons brede netwerk kunnen wij putten uit een groot aanbod van top interim managers. Of het nu gaat om een Operationeel Manager die de dagelijkse gang op de werkvloer vlot moet trekken of om Crisis manager die een probleem moet oplossen of om een tijdelijke General Manager bij ziekte, Flogus helpt uw organisatie graag op weg met haar professionals en netwerk!

Project Management

Heeft u een project wat u tot een succes wilt brengen. Wij kunnen u daarbij ondersteunen of zelfs uw volledige project verzorgen!Indien een pakket of traject geïmplementeerd moet worden in de organisatie of operatie verzorgt Flogus dit op basis van Project Management. Er wordt in dit geval iemand door Flogus dedicated op het project gezet waarbij volgens een strakke planning wordt gewerkt. Voor mogelijkheden en voorbeelden op het gebied van Implementatie Management kunt u contact opnemen met Flogus.